หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
14 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (อบรม 12 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  10 ครั้ง
18 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรการอบรมขอรับฯ และสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  4 ครั้ง
23 มกราคม พ.ศ. 2562
หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  6 ครั้ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  6 ครั้ง
16 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  6 ครั้ง
21 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  6 ครั้ง
8 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (อบรม 30 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  1 ครั้ง
24 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนปี 2563 (อบรม 6 ชม.)
จำนวนรอบอบรมคงเหลือ  6 ครั้ง
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top