หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 (อบรม 6 ชม.)

วันที่จัดอบรม วันที่ปิดรับสมัคร หลักสูตร จำนวน คงเหลือ ราคา สมัคร
17 ต.ค 2566 7 ต.ค. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 12 600.00
19 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 0 600.00
15 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 0 600.00
18 ก.ค. 2566 11 ก.ค. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 0 600.00
20 มิ.ย. 2566 13 มิ.ย. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 0 600.00
22 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM **แนะนำผู้ที่สถานะใบอนุญาตใกล้หมดอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน นับจากหลังจบการอบรม หากน้อยกว่านั้น อาจทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทัน** 50 0 600.00
18 เม.ย. 2566 7 เม.ย. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM 50 0 600.00
21 มี.ค. 2566 14 มี.ค. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM 50 0 600.00
21 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2566 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM 50 -1 600.00
25 ม.ค. 2566 19 ม.ค. 2565 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 Online ZOOM 50 0 600.00
หมายเหตุ
1. วิธีการสมัคร ยื่นสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online 
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ก่อนอบรม 2 วัน ได้ที่เว็บไซต์สมาคม >> http://tlaa.org <<
3. สถานอบรมสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย ซอยสะพานคู่ 
    ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
4. เมื่อการสมัครสมบูรณ์แล้วสมาคมขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นสมาคมเป็นผู้แจ้งยกเลิกด้วยเหตุผลจําเป็นบางประการ 
5. กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าอบรม หากมาสายเกิน 30 นาที (เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.) จะหมดสิทธิ์เข้าอบรมและไม่ผ่านการอบรม 
6. เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัด กรุณาหลีกเลี่ยงการนํารถส่วนตัวมาจอดที่สมาคม แนะนําให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รายละเอียดการเดินทาง>> http://tlaa.org/page_a.php?cid=8 <<
หากนำรถส่วนตัวมาและจอดรถเต็ม สามารถนำรถไปจอดที่สมาคมฮงสุน และ สาทรซาวน่า (คิดค่าบริการ 20.-/ชม.) (ไม่สามารถนำค่าบริการจอดรถมาเบิกคืนได้)
7. สามารถศึกษาคู่มือการสมัครอบรมได้ที่ >> http://tlaa.org/download.php?cid=19 <<
No Detail Size Date Download
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
Top