หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (อบรม 30 ชม.)

วันที่จัดอบรม วันที่ปิดรับสมัคร หลักสูตร จำนวน คงเหลือ ราคา สมัคร
7 9 14 16 21 ธันวาคม 2565 1 ธ.ค. 2565 หลักสูตรขอต่ออายุตัวแทนฯ ครั้งที่ 4 (เป็นต้นไป) เดือนธันวาคม 2565 แบบ Online ผ่านzoom (เฉพาะใช้วุฒิปริญญาโท/FChFP ราคา 2,500 บาท จะต้องส่งหลักฐาน ป.โท/FChFP มาที่ E-Mail : [email protected]) เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ 02 6798080 ext.222 50 0 3,500.00
9 11 16 18 23 พฤศจิกายน 2565 1 พ.ย. 2565 หลักสูตรขอต่ออายุตัวแทนฯ ครั้งที่ 4 (เป็นต้นไป) เดือนพฤศจิกายน 2565 แบบ Online ผ่านzoom (เฉพาะใช้วุฒิปริญญาโท/FChFP ราคา 2,500 บาท จะต้องส่งหลักฐาน ป.โท/FChFP มาที่ E-Mail : [email protected]) เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ 02 6798080 ext.222 50 -1 3,500.00
9 14 16 21 23 กันยายน 2565 1 ก.ย. 2565 หลักสูตรขอต่ออายุตัวแทนฯ ครั้งที่ 4 (เป็นต้นไป) 30 ชม.เดือนกันยายน 2565 แบบOnlineผ่านzoom หากใช้วุฒิปริญญาโท/FChFP/เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ[email protected]ก่อนชำระเงินกำหนดการอบรมอยู่ในเอกสารการDownload 50 0 3,500.00
10 17 21 24 27 มิ.ย. 65 2 มิ.ย. 2565 หลักสูตรขอต่อ4 (เป็นต้นไป) เดือนมิถุนายน 2565 แบบOnlineผ่านzoom หากใช้วุฒิปริญญาโท/FChFP/เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ[email protected]ก่อนชำระเงินกำหนดการอบรมอยู่ในเอกสารการDownload 50 0 3,500.00
4 8 11 20 และ 27 เมษายน 2565 25 มี.ค. 2565 หลักสูตรขอต่อ4(เป็นต้นไป)เดือนเมษายน2565 แบบOnlineผ่านzoom หากใช้วุฒิปริญญาโท/FChFP/เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ[email protected]ก่อนชำระเงินกำหนดการอบรมอยู่ในเอกสารการDownload 50 0 3,500.00
9-10-11 และ 16-17 มีนาคม 2565 1 มี.ค. 2565 หลักสูตรขอต่อ4(เป็นต้นไป)แบบOnlineผ่านzoom หากใช้วุฒิปริญญาโท/เก็บชั่วโมงการอบรม**กรุณาติดต่อ[email protected]ก่อนชำระเงินกำหนดการอบรมอยู่ในเอกสารการDownload 50 0 3,500.00
17,19,21,24,26 มกราคม 2565 10 ม.ค. 2565 หลักสูตรขอต่อ 4 (เป็นต้นไป) แบบ Online ผ่าน zoom กรณีใช้วุฒิปริญญาโท/เก็บชั่วโมงการอบรม **กรุณาติดต่อ [email protected] ก่อนชำระเงิน กำหนดการอบรมอยู่ในเอกสารการ Download 50 0 3,500.00
หมายเหตุ
1. วิธีการสมัคร ยื่นสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online 
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ก่อนอบรม 2 วัน ได้ที่เว็บไซต์สมาคม >> http://tlaa.org <<
3. สถานอบรมสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย ซอยสะพานคู่ 
    ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
4. เมื่อการสมัครสมบูรณ์แล้วสมาคมขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นสมาคมเป็นผู้แจ้งยกเลิกด้วยเหตุผลจําเป็นบางประการ 
5. กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าอบรม หากมาสายเกิน 30 นาที (เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.) จะหมดสิทธิ์เข้าอบรมและไม่ผ่านการอบรม 
6. เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัด กรุณาหลีกเลี่ยงการนํารถส่วนตัวมาจอดที่สมาคม แนะนําให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รายละเอียดการเดินทาง>> http://tlaa.org/page_a.php?cid=8 <<
หากนำรถส่วนตัวมาและจอดรถเต็ม สามารถนำรถไปจอดที่สมาคมฮงสุน และ สาทรซาวน่า (คิดค่าบริการ 20.-/ชม.) (ไม่สามารถนำค่าบริการจอดรถมาเบิกคืนได้)
7. สามารถศึกษาคู่มือการสมัครอบรมได้ที่ >> http://tlaa.org/download.php?cid=19 <<
No Detail Size Date Download
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
Top