ใบสมัครหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
View PDF
ใบสมัครหลักสูตรความรู้ Unit-Linked Life Policy View PDF
ใบสมัครหลักสูตรขอรับพร้อมสอบวันธรรมดา+วันเสาร์ เดือน มิ.ย. View PDF
เอกสารประกอบการขอลดชั่วโมงอบรม ต่อ 4 เป็นต้นไป View PDF
แบบฟอร์มการออกใบกำกับภาษี นิติบุคคล View PDF
ตารางอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ Unit-Linked ปี พ.ศ.2562 View PDF

หมายเหตุ


1. ค่าลงทะเบียนอบรม รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารแล้ว
2. วิธีการสมัคร
2.1 ยื่นสมัครที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ชั้น 2 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย 
2.2 โอนเงินผ่านบัญชี “สมาคมประกันชีวิตไทย” ธ.กรุงไทย สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-524-38-5 และส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay in) ใบสมัครอบรม สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบอนุญาตตัวแทนฯมาที่ training@tlaa.org 
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (3 วันก่อนวันอบรม) ได้ที่เว็บไซต์สมาคม >> http://tlaa.org 
4. สถานอบรมสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
5. เมื่อการสมัครสมบูรณ์แล้วสมาคมขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นสมาคมเป็นผู้แจ้งยกเลิกด้วยเหตุผลจําเป็นบางประการ 
6. กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าอบรม หากเข้าห้องอบรมเกิน 30 นาที (เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.) จะหมดสิทธิ์อบรมทันที 
7. เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัด กรุณาหลีกเลี่ยงการนํารถส่วนตัวมา แนะนําให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รายละเอียดตางลิงค์>> http://tlaa.org/page_a.php?cid=8
หากที่จอดรถเต็ม สามารถนำรถไปจอดที่สมาคมฮงสุน และ สาทรซาวน่า (คิดค่าบริการ 20.-/ชม.) (ไม่สามารถนำค่าบริการจอดรถมาเบิกคืนได้)
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top