กิจกรรมเพื่อสังคม
คนประกันปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
วันที่ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คนประกันปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

           ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศจะขอเบิกโลหิตจากสภากาชาดไทยเฉลี่ย 4,000 ยูนิตต่อวัน โดยสภากาชาดไทยมีศักยภาพในการจัดหาโลหิตอยู่ประมาณ 2,000 ยูนิตต่อวัน ในขณะที่ได้รับการบริจาคเฉลี่ย 1,500 – 1,700 ยูนิตต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลง ทางสภากาชาดไทยจึงจำเป็นต้องเร่งจัดหาโลหิต เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมบริจาคโลหิตอยู่เป็นระยะๆ

           นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทยและประธานจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560 กล่าวว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ธุรกิจประกันชีวิต โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้ร่วมรณรงค์รวมพลังทำความดี ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 7 (เริ่มรับบริจาคโลหิตครั้งแรก ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2554)  ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 24,000 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตที่เคยได้รับกว่า 10 ล้านซีซี สำหรับการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560 นี้ ในส่วนกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2560 โดยวางเป้าหมายจากโครงการไว้ที่ 2 ล้านซีซี ซึ่งภาคธุรกิจประกันชีวิตภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

 
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top