กิจกรรมเพื่อสังคม
  11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศจะขอเบิกโลหิตจากสภากาชาดไทยเฉลี่ย 4,000 ยูนิตต่อวัน โดยสภากาชาดไทยมีศักยภาพในการจัดหาโลหิตอยู่ประมาณ 2,000 ยูนิตต่อวัน ในขณะที่ได้รับการบริจาคเฉลี่ย 1,500 – 1,700 ยูนิตต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลง ทางสภากาชาดไทยจึงจำเป็นต้องเร่งจัดหาโลหิต เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมบริจาคโลหิตอยู่เป็นระยะๆ

  4 มีนาคม พ.ศ. 2562
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบเงินจากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวน 100,000 บาท
  4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท
  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สมาคมประกันชีวิตไทย รับมอบโล่ขอบคุณจากการสนับสนุน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “ขุนด่านเกมส์”
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากขวา) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ คุณสุพัชนา อัษฎาธร กรรมการและเหรัญญิก
  3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกับภาคธุรกิจประกันภัย โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คนประกันปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลต่างๆ
  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โครงการ “คปภ. – ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
previous << 1 2 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top