ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม จัดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เรื่อง “การประกันภัยกลุ่มในยุคดิจิทัล”ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคม บรรยายข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของกฎหมายใหม่ อีกทั้งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนภัค  ด้วงจุมพล แพทย์ชำนาญการ (ด้านวิจัย) หัวหน้ากลุ่มงาน  อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล”เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตกลุ่มสู่ยุคดิจิทัล ณ ดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2122 กุมภาพันธ์ 2563 

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top