ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก.ย. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี ...
21 ก.ย. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ...
21 ก.ย. 2563
นุสรา บัญญัติปิยพจน์ คว้ารางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ...
18 ก.ย. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทย จับมือ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
18 ก.ย. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต“ชุมชนบ้านวังกะ” จังหวัดกาญจนบุรี ...
9 ก.ย. 2563
คณะผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทยชุดใหม่เข้าพบปลัดกระทรวงการคลัง ...
3 ก.ย. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ...
27 ส.ค. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2563 ...
26 ส.ค. 2563
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมพิธีมอบรางวัล APFinSA Awards 2020 ...
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top