ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ก.ค. 2565
คนประกันปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ...
28 มิ.ย. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ...
27 มิ.ย. 2565
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ...
16 มิ.ย. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Integrating Climate Risk Into Your Investment Decision Making Process” ...
13 มิ.ย. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิต เรื่อง “กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต” ...
8 มิ.ย. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...
2 มิ.ย. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา เรื่อง “New Health Standard” สำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้ ...
1 มิ.ย. 2565
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ...
24 พ.ค. 2565
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต “วิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรี” จังหวัดจันทบุรี ...
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top