คำถามยอดฮิต
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยด้านประกันกับคำถามประเด็นต่างๆ ที่คุณสงสัยได้ที่นี่
1. กรณีมีข้อสงสัยในเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ติดต่อสอบถามได้ที่ใคร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
2. ผู้รับประโยชน์หรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวตจะได้รับเงินสินไหมทดแทนภายในกี่วัน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
3. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
4. จะเรียกร้องสินไหมทดแทนอย่างไรหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
5. วันเริ่มต้นการคุ้มครองของการประกันชีวิตใช้บอกอะไร?
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
6. ใบคำขอเอาประกันชีวิตมีความสำคัญอย่างไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
7. ผู้ที่ทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
8. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอะไรเป็นหลักฐานการรับประกันภัย นอกจากใบเสร็จรับเงิน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
9. กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเมื่อไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
10. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
  • เกี่ยวกับสมาคม
    • ประวัติสมาคม
    • แผนภูมิการบริหาร
    • คณะกรรมการบริหาร
    • คณะกรรมการสมาคม
    • คณะอนุกรรมการสมาคม
    • บริษัทสมาชิก
    • กิจกรรมเพื่อสังคม
    • บทบาทหน้าที่
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • เป้าหมายและจุดประสงค์
    • นโยบายบริหาร
  • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
    • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
    • สมัครลงทะเบียน
    • เอกสารดาวน์โหลด
    • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
    • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
    • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
  • บริการข้อมูลธุรกิจ
    • E-Book / วารสาร
    • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
    • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • กฏหมายและประกาศ
    • บทความและสาระความรู้
    • รายงานประจำปี
    • ระเบียบและทุนรางวัล
    • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
    • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
    • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
    • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
    • ตรวจผลสอบ
    • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
  • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top