คำถามยอดฮิต
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยด้านประกันกับคำถามประเด็นต่างๆ ที่คุณสงสัยได้ที่นี่
1. กรณีมีข้อสงสัยในเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ติดต่อสอบถามได้ที่ใคร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
2. ผู้รับประโยชน์หรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวตจะได้รับเงินสินไหมทดแทนภายในกี่วัน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
3. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
4. จะเรียกร้องสินไหมทดแทนอย่างไรหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
5. วันเริ่มต้นการคุ้มครองของการประกันชีวิตใช้บอกอะไร?
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
6. ใบคำขอเอาประกันชีวิตมีความสำคัญอย่างไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
7. ผู้ที่ทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
8. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอะไรเป็นหลักฐานการรับประกันภัย นอกจากใบเสร็จรับเงิน
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
9. กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเมื่อไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
10. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร
อ่าน 183 คน | 29 ต.ค. 2561
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top