ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2021
วันที่ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พร้อมทั้งเป็นวิทยากรร่วมกับนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. และนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการเสวนา เรื่อง “ยุคใหม่ของธุรกิจประกันภัย” โดยมีนายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอภาพรวมและทิศทางของระบบการประกันภัยในยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเรื่องการเสนอขายที่เน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์สังคมสูงวัยได้อย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องแบบประกันบำนาญและประกันสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง Facebook และ YouTube ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top