ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)”
วันที่ : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2564” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิต จำนวน 10 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทประกันวินาศภัยอีก 15 บริษัท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ Counter service , Black canyon , AIS , Shopee , Rabbit เป็นต้น ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ และ มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย ณ ห้องประชุม Auditorium C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top