ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมออนไลน์ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
วันที่ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรขอรับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1-4 (เป็นต้นไป) ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563

          นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในส่วนของสมาคมประกันชีวิตไทยก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยหยุดทุกกิจกรรมที่เป็นการนำคนหมู่มากมารวมตัวกัน ทำให้ไม่สามารถให้บริการการอบรมความรู้หลักสูตรขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตแก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้

ล่าสุดสำนักงาน คปภ. ได้มีประกาศผ่อนปรนวิธีการอบรมหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ โดยยินยอมให้นำรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการอบรม (E-Learning) ได้ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบความรู้ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้อบรม หรือกรณีที่จะต้องทำการอบรมประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าสำนักงาน คปภ. จะมีประกาศผ่อนผันแล้วก็ตาม

ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยมีความพร้อมที่จะสนองนโยบายของสำนักงาน คปภ. ในการอบรมผ่านระบบ E-Learning และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอบรมแล้ว โดยจะรับผู้เข้าอบรมไม่เกินครั้งละ 30 คน และเริ่มอบรมหลักสูตรแรกภายในเดือนพฤษภาคมนี้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตที่สอบผ่านเกณฑ์ความรู้แล้วก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหลังจากนั้นก็จะทยอยอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้วยวิธี  E-Learning ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทั้งปี สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.tlaa.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต e-mail : training@tlaa.org โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 221-222 , 240 และ 225  

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top