ข่าวประชาสัมพันธ์
ธุรกิจประกันชีวิตจ่ายสินไหมกว่า 2 ล้านบาทให้ลูกค้าติดโควิด-19
วันที่ : 10 เมษายน พ.ศ. 2563

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วันที่ 5 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 มีผู้เอาประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเรียกร้องสินไหมจำนวน 27 ราย โดยมีจำนวนสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น 2,244,091 บาท ทั้งนี้ แยกเป็นสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 1,867,641 บาท และสินไหมอื่นๆ เช่น สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) จำนวน 376,450 บาท จากบริษัทประกันชีวิตจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันชีวิตได้ดำเนินการจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว

ในขณะนี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่น้องคนไทย เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตประจำวัน และระบบสาธารณสุข ในนามนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิต ขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน  ขอให้ดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน งดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น กินอาหารปรุงสุก แยกชุดช้อนส้อมและภาชนะส่วนตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน รวมถึงล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆ ได้อยู่เสมอ และที่สำคัญอย่าลืมวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายและภาระต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเองและคนที่รัก พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเราคนไทยจะช่วยกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ สำหรับผู้เอาประกันชีวิตที่มีความประสงค์ต้องการตรวจสอบว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ตนเองทำไว้นั้นมีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไรและมีวงเงินความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่เท่าไร สามารถติดต่อสอบถามได้ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกันชีวิตที่ทำประกันไว้ หรือติดต่อสอบถามที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 679 8080  โดยแจ้งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป


 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top