ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการบรรยายวิชาการเรื่อง “Public Speaking and Presentation Skill เทคนิคการพูดในที่สาธารณชนและเทคนิคการเป็นวิทยากรขั้นสูง”
วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการขาย จัดบรรยายวิชาการเรื่อง “Public Speaking and Presentation Skill เทคนิคการพูดในที่สาธารณชนและเทคนิคการเป็นวิทยากรขั้นสูง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธงชัย สาริยาชีวะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจตรงประเด็น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ที่มีอาชีพเป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต โดยมีนายสุชาติ นิลคำวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางขายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ ห้องประชุม 701 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top