ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย ครองความเป็นเลิศรอบด้าน คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 สมัยที่ 5
วันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2564

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายในงาน Together is Power 2021 ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทย ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจที่เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยรู้สึกภาคภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่าง สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกๆด้านของกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปี ขึ้นไป โดยสมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2558 , 2560 , 2562 , 2563 และปี 2564 นี้เป็นสมัยที่ 5

จากรางวัลดังกล่าว พิสูจน์ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทยมีศักยภาพและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานในฐานะองค์กรกลางให้กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนงานด้านประกันชีวิต ไปพร้อม ๆ กับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top