ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “4 โรค 4 หัตถการ ภาคปฏิบัติเพื่อการพิจารณาสินไหม”
วันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นทางการแพทย์ เรื่อง “4 โรค 4 หัตถการ ภาคปฏิบัติเพื่อการพิจารณาสินไหม” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ รองประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับโรคและหัตถการที่พบบ่อย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์ในหัวข้อดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะแพทย์ที่ปรึกษา ฝ่ายพิจารณาสินไหมประกันชีวิตและพิจารณารับประกันภัยกลุ่ม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพิจารณารับประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top