ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าเปิดสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
วันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ เริ่มเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมประกันชีวิต-ไทยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม โดยหยุดทุกกิจกรรมที่เป็นการนำคนหมู่มากมารวมตัวกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเปิดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐที่ออกมา สมาคมประกันชีวิตไทยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครที่เข้ามาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ จึงได้เริ่มดำเนินการเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องทำการลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.tlaa.org ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบให้กับผู้ที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ สมาคมจะไม่รับสมัครสอบแบบ Walk in ในทุกกรณี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ 

โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาเข้าสอบ ดังนี้

                               1.      ให้ผู้มาเข้าสอบติดต่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองชั้น G พร้อมลงทะเบียนก่อนเข้าอาคารสมาคม

                               2.     ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าภายในอาคารทุกกรณี และแนะนำให้ไปพบแพทย์

                               3.      เนื่องจากเป็นการสอบในสถานการณ์ที่ไม่ปกติสมาคมจึงขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าอาคารได้เฉพาะผู้ที่ได้ทำการจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่าน www.tlaa.org แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มาก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที ถ้ามาหลังเวลาที่สมัครถือว่าสละสิทธิ์ให้ทำการสมัครใหม่ในวันถัดไป

                               4.     ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ประสงค์สอบ ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าเข้าอาคารสมาคมทุกกรณี

                               5.      ให้ผู้มาเข้าสอบจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีหน้ากากอนามัย หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคารสมาคม

                               6.       ให้ผู้มาเข้าสอบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

                               7.      ให้ผู้มาเข้าสอบสามารถอยู่ภายในอาคารสมาคม ได้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันของทางราชการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต e-mail : agent@tlaa.org

โทรศัพท์ 02-6798080 ต่อ 223 -226

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top