ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีนายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ บรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยนายกิตติ ผาสุขดี ที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมฯ ร่วมแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดรับกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับตัวของธุรกิจและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม ณ โรงแรม รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “ปันน้ำใจให้น้อง” ด้วยการมอบทุนอาหารกลางวันจำนวน 30,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายอภินันท์ ทวีบุญ อาจารย์โรงเรียนวัดเนินสะอาด เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • ทดสอบ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top