ธุรกิจประกันจัดเสวนาวิชาการ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล”
วันที่ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเสวนา “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Aged)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล พร้อมกิจกรรมเสวนาเรื่องอนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัลในมุมมองของหน่วยงานภาคกำกับและภาคเอกชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนสู่อนาคต” จากนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และนายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านประกันสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนทั่วไป ให้กับผู้บริหารจากสำนักงาน คปภ.ภาคและจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 170 คนเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • ใบอนุญาตตัวแทน/อบรมนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
 • การประชุม/สัมมนา
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099 อีเมล์ : tlaa@tlaa.org
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top