หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (อบรม 12 ชม.)
วันที่จัดอบรม วันที่ปิดรับสมัคร หลักสูตร จำนวน คงเหลือ ราคา สมัคร
29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 26 ก.พ. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (29 ก.พ.-1 มี.ค. 63) (12 ชม.) 120 0 1,600.00
16-17 มี.ค. 63 11 มี.ค. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (16-17 มี.ค. 63) (12 ชม.) 100 0 1,600.00
28-29 มี.ค. 63 25 มี.ค. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (28-29 มี.ค. 63) (12 ชม.) 120 -20 1,600.00
4-5 เม.ย. 63 1 เม.ย. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (4-5 เม.ย. 63) (12 ชม.) 60 -20 1,600.00
7-8 เม.ย. 63 2 เม.ย. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (7-8 เม.ย. 63) (12 ชม.) 60 -20 1,600.00
2-3 พ.ค. 63 29 เม.ย. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (2-3 พ.ค. 63) (12 ชม.) 60 -20 1,600.00
7-8 พ.ค. 63 4 พ.ค. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (7-8 พ.ค. 63) (12 ชม.) 60 -20 1,600.00
10-11 มิ.ย. 63 5 มิ.ย. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (10-11 มิ.ย. 63) (12 ชม.) 100 -20 1,600.00
27-28 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 2563 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (27-28 มิ.ย. 63) (12 ชม.) 120 -20 1,600.00
No Detail Size Date Download
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตตัวแทน/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099 อีเมล์ : tlaa@tlaa.org
Top