เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ต.ค. 2564
388.44 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ต.ค. 2564.zip
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ย. 2564
SAHA แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 04.11.2564
DLA แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25.11.2564
387.97 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ย. 2564.zip
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2564
387.19 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2564.zip
5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ค. 2564
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
GT แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 22.09.2564 
386.55 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ค. 2564.zip
3 กันยายน พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) มิ.ย. 2564
GT แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
387.16 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) มิ.ย. 2564.zip
3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) พ.ค. 2564
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
387.48 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) พ.ค. 2564.zip
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) เม.ย. 2564
GT แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25.05.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
386.78 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) เม.ย. 2564.zip
1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) มี.ค. 2564
GT แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25.05.2564  
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
387.39 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) มี.ค. 2564.zip
30 เมษายน พ.ศ. 2564
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.พ. 2564
GT แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25.05.2564  
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20.08.2564 
FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 13.09.2564 
386.25 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.พ. 2564.zip
7 เมษายน พ.ศ. 2564
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top