เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) มี.ค. 2566
388.61 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) มี.ค. 2566 (1).zip
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.พ. 2566
390.13 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ก.พ. 2566.zip
5 เมษายน พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ม.ค. 2566
389.91 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ม.ค. 2566.zip
3 มีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ธ.ค. 2565

394.24 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ธ.ค. 2565 2.zip
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) พ.ย. 2565

392.35 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) พ.ย. 2565 1.zip
3 มกราคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ต.ค. 2565

390.49 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ต.ค. 2565 1.zip
7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ย. 2565

390.53 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ย. 2565 1.zip
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2565
KWI Notification of Revision as of 04.10.2565
แก้ไข DLA ณ วันที่ 04.05.2566
389.98 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2565 1.zip
3 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ค. 2565

388.44 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ค. 2565 1.zip
2 กันยายน พ.ศ. 2565
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top