เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.พ. 2567
393.31 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ก.พ.67.zip
4 เมษายน พ.ศ. 2567
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ม.ค. 2567
389.01 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ม.ค.67.zip
11 มีนาคม พ.ศ. 2567
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ธ.ค. 2566
401.04 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่)ธ.ค 2566.zip
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) พ.ย. 2566
398.46 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) พ.ย. 2566.zip
4 มกราคม พ.ศ. 2567
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ต.ค. 2566
397.29 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ต.ค. 2566.zip
1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ย. 2566
397.12 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ก.ย. 2566.zip
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2566
แก้ไข CHUBB ณ วันที่ 10.10.2566

396.47 Kb (Revise) รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ส.ค. 2566.zip
10 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ส.ค. 2566
396.38 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ส.ค. 2566.zip
5 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ก.ค. 2566
397.27 Kb รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง (รูปแบบใหม่) ก.ค. 2566.zip
5 กันยายน พ.ศ. 2566
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top