เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2565
579.19 Kb New Template Annual Report 2023 web.xlsx
25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2564
567.22 Kb New Template Annual Report 2022 -WEB.xlsx
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2563

565.11 Kb New Template Annual Report 2020 v4 Louis Final revised - Copy web.xlsx
24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2562

569.30 Kb New Template Annual Report 2019 - WEB - up.xlsx
18 กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2561

835.00 Kb New Template Annual Report 2018.xls
18 กันยายน พ.ศ. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2560

655.45 Kb New Template Annual Report 2017 V1 On Website.xlsx
14 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2559

832.00 Kb Annual Report 2016 - on website.xls
3 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2558

482.96 Kb รายงานสถิติประจำปี 2557 (Annual Statistic Report 2015) on Website.xlsx
1.00 Mb รายงานสถิติประจำปี 2557 (Annual Statistic Report 2015) on Website (2003).xls
8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2557

526.47 Kb TLAA Annual Statistic Report 2013.xlsx
20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top