เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2561

- ALife แก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุของช่องทางการตลาดทางตรงและช่องทางตัวแทน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

- TSLI แก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันภัยแบบจ่ายครั้งเดียวและปีแรกของช่องทางตัวแทน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

71.56 Kb By_Channel Q4_2018.xlsx
5 กันยายน พ.ศ. 2562
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561

- ALife แก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุของช่องทางการตลาดทางตรงและช่องทางตัวแทน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

69.38 Kb By_Channel Q3_2018.xlsx
5 กันยายน พ.ศ. 2562
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561

- ALife แก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุของช่องทางการตลาดทางตรง  และแก้ไขเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุของช่องทางตัวแทน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เมื่อวันที่ กันยายน 2562

69.02 Kb By_Channel Q2_2018.xlsx
5 กันยายน พ.ศ. 2562
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

- ALife แก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ของช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและช่องทางการตลาดทางตรง ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

78.13 Kb By_Channel Q1_2018.xlsx
5 กันยายน พ.ศ. 2562
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2560

69.93 Kb Premiums By Channel_Q4_2017_web.xlsx
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560

71.88 Kb Premiums By_Channel_Q3-60_web.xlsx
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560

79.84 Kb Premiums By_Channel_Q2-60_web.xlsx
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560

69.97 Kb By_Channel Q1_2017_web.xlsx
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559

70.52 Kb By channels Q3_2016_web.xlsx
3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top