เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1  Position Detail 
  ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  ออกแบบและจัดทำกราฟฟิคในรูปแบบต่างๆ
2.  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิค Adobe Illustrator , Adobe photoshop ,
     Adobe After Effect และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.  มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ , การตัดต่อ VDO และ presentation
4.  สามารถใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียขององค์กรได้
5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์
4.  เคยผ่านงานในธุรกิจประกันชีวิต หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  มีความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัครงาน
1.  สมัครผ่านเวปไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)
2.  สมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511
 
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top