ข่าวประชาสัมพันธ์
30 พ.ย. 2564
สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ...
17 พ.ย. 2564
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการเสวนา เรื่อง “Next – Gen : Insurance Industry in the New Era” ...
17 พ.ย. 2564
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “วิวัฒนาการทางเลือกใหม่ทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine)” ...
15 พ.ย. 2564
ธุรกิจประกันชีวิตยืนยันฐานะแกร่ง พร้อมยึดมั่นคำสัญญา ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ...
12 พ.ย. 2564
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2021 ...
4 พ.ย. 2564
สมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความยินดีกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับ รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 ...
4 พ.ย. 2564
ธุรกิจประกันชีวิตไตรมาส 3 ปี 64 เบี้ยรับรวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 ...
28 ต.ค. 2564
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นประธานการประชุม ASEAN INSURANCE COUNCIL (AIC) ครั้งที่ 47 ...
28 ต.ค. 2564
สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2021 เปิดประสบการณ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย ...
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top