ข่าวประชาสัมพันธ์
4 พ.ย. 2562
ธุรกิจประกันจัดเสวนาวิชาการ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล” ...
1 พ.ย. 2562
3 องค์กรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล ...
31 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายพิเศษความรู้ทางการแพทย์ ...
25 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมงานเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 25 ปี สหประกันชีวิต” ...
24 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครบรอบ ปีที่ 58 ...
22 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...
10 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต“ชุมชนบ้านโนนหอม” ...
8 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกันชีวิตก่อนครบสัญญาเสียประโยชน์ ...
4 ต.ค. 2562
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ...
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • ปฏิทินกิจกรรมสมาคม
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
 • การประชุม/สัมมนา
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099 อีเมล์ : tlaa@tlaa.org
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top