ลำดับ license_no ชื่อ-นามสกุล บริษัทประกันภัย
ธัญสิริ จตุรงค์รัตนกุล
0874242519 สุจิตรา คูเมือง บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
0629152551 ภัคจิรา เพ็งเจริญ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
นุวรรษวงศ์ ถีติปริวัตร์
ณัฏฐณิชา วรรณประเวศ
0959625665 Kannapat Pongbandasak
0974545535 ธีระศักดิ์ เกณฑ์โรจน์
023792734 รัตนา วนานุกัณฑ์
026331605 วราทิพ จโรภาสรัตน์
10  เบญจพร คำมะณี
11  ญาตา อินทมาตย์
12  0891225505 สุมลรัตน์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
13  025856860 วรรณี ศรีโพธิ์ทอง
14  สุภาวดี เจริญชัยอักษร
15  สุภาวดี เจริญชัยอักษร
16  สุภาวดี เจริญชัยอักษร
17  สุภาวดี เจริญชัยอักษร
18  0906363935 พิมพ์กมณ ศิริอิทธิวงษ์ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
19  0818135811 พันธ์ทิพย์ เวชพนม บริษัท เอไอเอ จำกัด
20  097-275-8397 แสงรวี ชื่นป้อม
21  097-275-8397 แสงรวี ชื่นป้อม
22  ต้องจิต อาจทรงคุณ
23  0891216062 ภัทรนิษฐ์ ศิริกุลธนานันต์ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
24  028941718 ประสิทธิ์ เพ็งเจริญ
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top