ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความยินดีกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับ รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564
วันที่ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทย ขอแสดงความยินดีกับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการดีเด่นมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินมั่นคง และมีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้บริการแก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัย โดยยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนกระทั่งสามารถขยายบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ (ผ่านระบบ
ZOOM) โดยในปีนี้มีบริษัทประกันชีวิตได้รับรางวัลเกียรติยศรวม 6 รางวัล จาก 5 บริษัท ประกอบด้วย

1.       รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2.       รางวัลประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563  อันดับ 1

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563 อันดับ 2

บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563  อันดับ 3

บริษัท  เอไอเอ จำกัด

3.       รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563

          บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

4.       รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

5.       รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท เอไอเอ จำกัด 

6.       รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top