ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตามที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ให้แก่ประชาชนในประเทศไทยนั้น สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันชีวิตมีความห่วงใยบุคลากรซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยโดยความร่วมมือของบริษัทสมาชิกได้จัดสรรเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ผ่านสำนักงาน คปภ. เพื่อจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ชั้น 3 ทั้งนี้ ความคุ้มครองที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับคือหากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับความคุ้มครองทันทีเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อคน โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในโอกาสนี้ สามาคมประกันชีวิตไทยขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง นายกสมาคมฯกล่าวเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top