สถานการณ์ไหนๆ

เราพร้อมให้บริการเสมอ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-777-888
Line: BangkoklifeAssurance
www.bangkoklife.com/th
Facebook: BLA.Bangkoklife
Application: BLA Happy life
Call Center: 1159
www.krungthai-axa.co.th
Facebook: KrungthaiAXALifelife
Application:


บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-612-9888
Line: @Generali Thailand
www.Generali.com
Facebook: Generali
Application: Generali365
Call Center: 02-650-1400
www.tokiomarine.com
Facebook: Tokio Marine
Application: TMLTH TOUCH POINT


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-118-5555
www.dhipayalife.co.th
Facebook: TIPlife ทิพยประกันชีวิต
Application:
Call Center: 02-762-7777
www.thaisamsunglife.co.th
Facebook: SamsungLifePCL
Application:


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
thailifepage
Call Center: 1124
www.thailife.co.th
Facebook:
Application:
Call Center: 02-666-9000
www.thaire.co.th
Facebook:
Application:


บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-207-8888 Hotlinr กด 2
www.dhipayalife.co.th
Facebook: @oceanlife
Application:@oceanlife
Call Center: 02-634-7323
www.builife.com
Facebook:
Application:


บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-111-0055
LINE: @mbklife
www.mbklife
Facebook:
E-MAIL:contactcenter@mbklife.co.th
Call Center: 1621
www.prudential.co.th
Facebook: PrudentialThai
Application:


บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-022-5800
www.philliplife.com
E-MAIL: CRC@philliplife.com
LINE:@phillipcare
Facebook: PhillipLife
Call Center: 1766
www.muangthai.co.th
Facebook: @muangthailife
Application:MTL
LINE:MuangThaiLife


บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 02-033-9000
www.manulife.co.th
Facebook:
E-MAIL:th_customer_care@manulife.com
Call Center: 02-731-7799
www.sahalife.co.th
Facebook: sahalife
Application:


บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอไอเอ จำกัด
Call Center: 1373
www.dhipayalife.co.th
Facebook: Allianz Ayudha(TH)
Application:My Allianz
LINE:azayfan
Call Center: 1581
www.aia.co.th
Facebook: AIA
Application:@AIATHAILAND


บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
Call Center: 1726
www.southeastlife.com
Facebook: อาคเนย์ Southeast
Application:
Call Center: 1283
www.chubb.com/th
Facebook: ChubbLifeTH
Application:


บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Call Center: 1351
www.fwd.co.th
Facebook: FWD Thailand
LINE:FWD Thailand
E-MAIL:iService@fwd.co.th
Call Center: 02-648-3600
www.alife.co.th
Facebook: A Life A Love
LINE:@ALifePlan