มกราคม
  27 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  26 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  25 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  20 ม.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  19 ม.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  18 ม.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
พฤศจิกายน
  25 พ.ย. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  24 พ.ย. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  17 พ.ย. 2561 เอไอเอ
เวลา : ทั้งวัน
  10 พ.ย. 2561 พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯปีที่15
  09 พ.ย. 2561 พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯปีที่15
  03 พ.ย. 2561 บจ.เอไอเอ
ตุลาคม
  10 ต.ค. 2561 สถาบันประกันภัยไทย
เวลา : 13.30 - 16.00 น.
  06 ต.ค. 2561 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กันยายน
  09 ก.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  08 ก.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  07 ก.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
สิงหาคม
  23 ส.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  22 ส.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  21 ส.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
กรกฏาคม
  31 ก.ค. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย
  26 ก.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์
  25 ก.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์
  24 ก.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
  23 ก.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
  21 ก.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกตต์ จ.นนทบุรี
  20 ก.ค. 2561 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : ช่วงบ่าย
  18 ก.ค. 2561 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เวลา : 08.00 - 17.00 น.
  17 ก.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  16 ก.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  11 ก.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์
  09 ก.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  07 ก.ค. 2561 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  05 ก.ค. 2561 Insbee TechnologiesPte.Ltd
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  04 ก.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 8.30 น.
สถานที่ : ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
  02 ก.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 13.00 - 19.00 น.
มิถุนายน
  25 มิ.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  24 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  23 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  21 มิ.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  18 มิ.ย. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : 10.00-12.00 น.
  17 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  16 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  15 มิ.ย. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 16.00 น.เป็นต้นไป
สถานที่ : จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  14 มิ.ย. 2561 เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  11 มิ.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงบ่าย
  10 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  09 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  07 มิ.ย. 2561 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : 10.00-13.00 น.
  03 มิ.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  02 มิ.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  01 มิ.ย. 2561 บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
พฤษภาคม
  31 พ.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุูธยา ประกันชีวิต
  30 พ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.00 - 15.30 น.
  26 พ.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  25 พ.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  23 พ.ค. 2561 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ช่วงเช้า
สถานที่ : งาน E-claim Awards
  22 พ.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  20 พ.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  19 พ.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  18 พ.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
เวลา : 09.00-13.00 น.
  17 พ.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  12 พ.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  12 พ.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  09 พ.ค. 2561 บจ.เอไอเอ
เวลา : 12.00-16.00 น.
  03 พ.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เมษายน
  26 เม.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เวลา : ครึ่งวันบ่าย
  25 เม.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  24 เม.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  23 เม.ย. 2561 บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  15 เม.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : ลานพื้นที่สยามสแควร์
  14 เม.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : ลานพื้นที่สยามสแควร์
  13 เม.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : ลานพื้นที่สยามสแควร์
  11 เม.ย. 2561 บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)
เวลา : 12.00-15.00 น.
  10 เม.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  10 เม.ย. 2561 บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)
เวลา : 17.00 น.เป็นต้นไป
  08 เม.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-14.00 น.
  05 เม.ย. 2561 บมจ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
เวลา : 16.00-18.00 น.
  04 เม.ย. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
เวลา : ช่วงเช้า
  02 เม.ย. 2561 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป
มีนาคม
  30 มี.ค. 2561 บมจ.เทเวศประกันภัย
เวลา : 10.00-12.00 น.
  30 มี.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  29 มี.ค. 2561 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  29 มี.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  28 มี.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  28 มี.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : 14.00 น.เป็นต้นไป
  27 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 09.30 - 12.00 น.
  24 มี.ค. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
  23 มี.ค. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
  21 มี.ค. 2561 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
  20 มี.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 09.00-16.00 น.
  19 มี.ค. 2561 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
เวลา : 13.00 - 24.00 น.
  17 มี.ค. 2561 บริษัท เอไอเอ จำกัด
เวลา : 15.00 - 21.00"น.
  16 มี.ค. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป
  16 มี.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : เช้า-เที่ยง
  16 มี.ค. 2561 บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : 16.00 น.เป็นต้นไป
  14 มี.ค. 2561 บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
เวลา : 09.00 - 13.00 น.
  12 มี.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  10 มี.ค. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  03 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์