กรกฏาคม
  31 ก.ค. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย
  18 ก.ค. 2561 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เวลา : 08.00 - 17.00 น.
มิถุนายน
  17 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  16 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  10 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  09 มิ.ย. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  04 มิ.ย. 2561 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : 10.00 - 13.00 น.
พฤษภาคม
  09 พ.ค. 2561 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เวลา : 16.00 - 22.00 น.
เมษายน
  03 เม.ย. 2561 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
เวลา : 12.00-17.00 น.
  01 เม.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
มีนาคม
  31 มี.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  30 มี.ค. 2561 บมจ.เทเวศประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  29 มี.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
  28 มี.ค. 2561 ธนชาตประกันภัย
เวลา : 09.00-13.00 น.
  27 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  26 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  23 มี.ค. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
  22 มี.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  20 มี.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 09.00-16.00 น.
  19 มี.ค. 2561 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
เวลา : 13.00 - 24.00 น.
  16 มี.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : เช้า-เที่ยง
  16 มี.ค. 2561 บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : 16.00 น.เป็นต้นไป
  15 มี.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.00 - 15.00 น.
  12 มี.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  10 มี.ค. 2561 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  09 มี.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 14.00 น.เป็นต้นไป
  03 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  02 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  01 มี.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
กุมภาพันธ์
  27 ก.พ. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงบ่าย
  26 ก.พ. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.00 - 15.00 น.
  25 ก.พ. 2561 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : ทั้งวัน
  22 ก.พ. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  21 ก.พ. 2561 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เวลา : 18.30-22.00 น.
  21 ก.พ. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  20 ก.พ. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 701 สมาคมประกันชีวิตไทย
  19 ก.พ. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  12 ก.พ. 2561 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
  08 ก.พ. 2561 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป
  07 ก.พ. 2561 สถาบันประกันภัยไทย
เวลา : 09.00-16.00 น.
มกราคม
  29 ม.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : ทั้งวัน
  27 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  26 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  25 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  24 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  23 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  22 ม.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 11.00 น.
  18 ม.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 16.00 - 20.00 น.
  16 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
  11 ม.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 16.00-22.00 น.
  10 ม.ค. 2561 บมจ. พรูเด็นเชียล
เวลา : ทั้งวัน
  09 ม.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  04 ม.ค. 2561 บจ.เอไอเอ
เวลา : 10.00 - 14.00 น.
ธันวาคม
  26 ธ.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  26 ธ.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เวลา : 18.00 - 21.00 น.
  22 ธ.ค. 2560 บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมกับ บมจ.เทเวศประกันภัย
เวลา : 09.00 น.
  18 ธ.ค. 2560 บมจ.เอเชียประกันภัย
เวลา : 13.00-16.00 น.
  18 ธ.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
  16 ธ.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  15 ธ.ค. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  14 ธ.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ช่วงบ่าย
  13 ธ.ค. 2560 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : 18.00 น. เป็นต้นไป
  12 ธ.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  08 ธ.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
เวลา : 13.30 - 16.00 น.
  03 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
  02 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
พฤศจิกายน
  29 พ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  28 พ.ย. 2560 บจ.ศรีกรุงโบรคเกอร์
เวลา : 14.00 - 16.00 น.
  27 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  26 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  25 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  24 พ.ย. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 16.00-22.00 น.
  22 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  21 พ.ย. 2560 บ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์
เวลา : 10.00-15.00 น.
  21 พ.ย. 2560 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 17.00 - 22.00 น.
  18 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต (งานกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครั้งที่ 3)
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  14 พ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 17.00 น.เป็นต้นไป
  14 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต
เวลา : 10.00-12.00 น.
  14 พ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : 13.00-16.00 น.
  13 พ.ย. 2560 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
เวลา : 11.30 - 16.00 น.
  10 พ.ย. 2560 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เวลา : 9.00-17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คลอง 11 ลำลูกกา
  09 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  07 พ.ย. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00-18.30 น.
  06 พ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 9.00-12.00 น.
  02 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : 14.00 - 17.00 น.
  01 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ตุลาคม
  20 ต.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 701 ชั้น 7
  10 ต.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ช่วงเช้า
  07 ต.ค. 2560 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  04 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  02 ต.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
  02 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-11.00 น.
กันยายน
  30 ก.ย. 2560 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  29 ก.ย. 2560 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น. เป็นต้นไป
  27 ก.ย. 2560 บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  25 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  22 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : งานสัปดาห์ประกันภัย
  20 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  20 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00-11.00 น.