กรกฏาคม
  18 ก.ค. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
พฤษภาคม
  07 พ.ค. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
มีนาคม
  31 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  30 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  29 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  27 มี.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  26 มี.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  25 มี.ค. 2562 บมจ.นำสินประกันภัย
  22 มี.ค. 2562 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น.เป็นต้นไป
  15 มี.ค. 2562 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น.เป็นต้นไป
  11 มี.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  06 มี.ค. 2562 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
กุมภาพันธ์
  26 ก.พ. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  22 ก.พ. 2562 บมจ.นำสินประกันภัย
  20 ก.พ. 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 16.30 น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย
  15 ก.พ. 2562 บมจ.นำสินประกันภัย
  14 ก.พ. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  09 ก.พ. 2562 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
  08 ก.พ. 2562 บจ.เอไอเอ
  03 ก.พ. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : เช้าภึงเที่ยง
  02 ก.พ. 2562 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
  01 ก.พ. 2562 บจ.เอไอเอ
เวลา : ทั้งวัน
มกราคม
  27 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  26 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  25 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  23 ม.ค. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  22 ม.ค. 2562 บจ.เอไอเอ
  21 ม.ค. 2562 บจ.เอไอเอ
  12 ม.ค. 2562 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
  11 ม.ค. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  09 ม.ค. 2562 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  08 ม.ค. 2562 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ธันวาคม
  26 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30-15.00 น.
  25 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  21 ธ.ค. 2561 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
  20 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 10.00-12.00 น.
  15 ธ.ค. 2561 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
  14 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 17.00 - 21.00 น.
สถานที่ : จัด Thank Press
  13 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : ช่วงบ่าย
  13 ธ.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  12 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 12.30 - 14.00 น.
  11 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  07 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
  06 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 09.00-11.00 น.
  04 ธ.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เวลา : 11.00 - 14.00 น.
  04 ธ.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : 09.00-11.00 น.
  03 ธ.ค. 2561 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : 11.00-14.00 น.
  02 ธ.ค. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  01 ธ.ค. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
พฤศจิกายน
  30 พ.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  29 พ.ย. 2561 บมจ.ซิกน่าประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  29 พ.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : ช่วงเข้า
  27 พ.ย. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ทั้งวัน
  26 พ.ย. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : 9.00-13.00 น.
  26 พ.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00-16.00 น.
  25 พ.ย. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  24 พ.ย. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  23 พ.ย. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
  22 พ.ย. 2561 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  22 พ.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  16 พ.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  15 พ.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  14 พ.ย. 2561 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  13 พ.ย. 2561 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  12 พ.ย. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  10 พ.ย. 2561 พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯปีที่15
  09 พ.ย. 2561 พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯปีที่15
  08 พ.ย. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  07 พ.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  06 พ.ย. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  03 พ.ย. 2561 บจ.เอไอเอ
  01 พ.ย. 2561 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
ตุลาคม
  31 ต.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  27 ต.ค. 2561 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 11.00-17.00 น.
  24 ต.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  22 ต.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  20 ต.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  19 ต.ค. 2561 สถาบันประกันภัยไทย
เวลา : 10.00 - 14.00 น.
  19 ต.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 17.00 19.30 น.
  18 ต.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  17 ต.ค. 2561 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  16 ต.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00 น.
  12 ต.ค. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ตลอดทั้งวัน
  09 ต.ค. 2561 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : 13.00-17.00 น.
  06 ต.ค. 2561 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  04 ต.ค. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
  02 ต.ค. 2561 บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
กันยายน
  28 ก.ย. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 13.00-18.00 น.
  27 ก.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  27 ก.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
  26 ก.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  25 ก.ย. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  24 ก.ย. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ช่วงบ่าย
  21 ก.ย. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ช่วงเช้า
  20 ก.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  19 ก.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  18 ก.ย. 2561 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  15 ก.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  14 ก.ย. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  13 ก.ย. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ครึ่งวันเช้า