เปิดอบรมความรู้หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 ณ สมาคมประกันชีวิตไทย
   - หลักสูตรละ 3,700 บาท (รวมค่าอบรม เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 
   - รับจำกัด เพียง 50 ท่าน/รอบ
   - สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2679-8080 ต่อ 221-225

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ของสมาคมประกันชีวิตไทย 
สถานที่อบรม : ห้องอบรม 201 สมาคมประกันชีวิตไทย (ลงทะเบียนอบรมเวลา 08.30 น.)
สมัครอบรมได้ที่ : ฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนาตัวแทน สมาคมประกันชีวิตไทย ชั้น 2 ซ.สะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2679-8080 ต่อ 221-225

Tips : ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินนี้เข้าสู่ Google Calendar ของท่านได้ทันทีโดยกดปุ่ม +Google Calendar ที่มุมล่างขวา ของปฺฏิทิน


กลับ27 เม.ย. 2558