ตารางสอบใบอนุญาต > การสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี 2561
กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  สำหรับสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ประกันชีวิตในส่วนภูมิภาค


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
1. กำหนดการสอบในส่วนภูมิภาคปี 2561 เพิ่มเติม 7 จังหวัด.pdf
2. ขั้นตอนการสมัครสอบที่สมาคมประกันชีวิตไทย.doc
3. สถานที่สอบในส่วนภูมิภาค 2561 (3-7-61).pdf
4. กำหนดการสอบส่วนภูมิภาค ปี 2561 รวมทุกจังหวัด.pdf
กลับ09 ม.ค. 2561