สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมยินดีกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. จ.ยโสธร

       

             ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบของที่ระลึกจาก นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย ที่ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดยโสธร ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 224/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันชีวิตและประกันภัยอย่าง ครบวงจร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

กลับ08 พฤศจิกายน 2561