สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมยินดีกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 3(ขอนแก่น)

   

  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  รับมอบของที่ระลึกจาก นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย ที่ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค.3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารเลขที่ 555 ตลาดจอมพล ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันชีวิตและประกันภัยอย่าง ครบวงจร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

กลับ13 กุมภาพันธ์ 2561