สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิตชุมชนบางหลวง

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” 

ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิตชุมชนบางหลวง

 

      นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย ให้แก่ประชาชนและคนในครอบครัว ณ ชุมชนบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

กลับ08 พฤศจิกายน 2560