โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ขอเรียนเชิญส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

(หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ร่วมทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประกันชีวิต

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และทุนดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

25 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับประถมศึกษา

26 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับมัธยมศึกษา

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

 

สมัครได้แล้ววันนี้ – 31 ก.ค. 2561 ที่ www.set.or.th/phetecon

 

 

กลับ05 กรกฎาคม 2561