สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

       นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากขวา) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ คุณสุพัชนา อัษฎาธร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ที่ 4 จาก ซ้าย) เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ ซึ่งสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 10 ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 

กลับ07 พฤศจิกายน 2560