สัญจรเยี่ยมแพทย์
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย จัด"สัญจรเยี่ยมแพทย์ / รพ. 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช และ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  โดยเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ผู้ตรวจรักษา ฝ่าย UR ฝ่ายส่งเสริมประกัน และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา
กลับวันที่ : 16 พ.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : -