คณะแพทย์ที่ปรึกษา สอนนักศึกษาแพทย์ทหาร
     คณะแพทย์ที่ปรึกษา นำโดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา พญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์  รองประธานร.อ.นพ.วุฒิวงศ์  สมบุญเรืองศรี รองประธาน และนพ.มนต์สรร  อัศวนพเกียรติ ผอ.ฝ่ายระบบประกันแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทย์ทหารพระมงกุฎเกล้า หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงและการประกันชีวิต" เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพท.พระมงกุฎเกล้า
กลับวันที่ : 23 มี.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพท.พระมงกุฎเกล้า