บรรยายพิเศษเรื่อง Cancer Genetics
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Cancer Genetics โดย นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 ก.พ. 2561 ณ โรงแรม Le Meridien ซึ่งมีผู้แทน อนก.สินไหมประกันชีวิต เข้าร่วมฟังด้วย
กลับวันที่ : 14 ก.พ. 2561   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Le Meridien