สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Alzheimer
        สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Alzheimer  ให้กับคณะแพทย์ที่ปรึกษา และบุคลากรของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
กลับวันที่ : 10 พ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -