คณะแพทย์สัญจร รพ.รามคำแหง
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัญจรเข้าเยี่ยม โรงพยาบาลรามคำแหง (หัวหมาก) เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจรักษาผู้เอาประกันภัย และการเบิกจ่ายสินไหม โดย มี นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ฯ  นำทีม  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา
กลับวันที่ : 24 ส.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : รพ.รามคำแหง