งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560
วันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 พบกับงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย)
กลับวันที่ : 30 ส.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์