โดยรถไฟฟ้า MRT
สถานีลุมพินี ทางออกที่ 1


โดยรถเมล์ประจำทาง
สาย : 4, 13, 14, 45, 46, 47, 22,
115, 109, 141, 149, 116, 544