ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
 • จัดอบรมตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 • พัฒนาบุคลากรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
 • ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี (ถ้ามีประสบการณ์หรือทักษะในด้านการฝึกอบรมในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความอดทนสูง มีอารมณ์เชิงบวก และมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อกับบุคคลทั่วไป และสามารถคิดสร้างสรรค์งานได้
 
ส่งข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
เพศ:
 ชาย    หญิง
ชื่อ-นามสกุล:
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:  
รูปถ่าย:  
ใบรับรองผลการศึกษา:  
ประวัติย่อย:  
    Captcha image
รหัสยืนยัน: